En oversigt over Aischylos' Syv mod Theben

En oversigt over Euripides' Kvinderne fra Troja

En oversigt over Aristofanes' Acharnerne

En oversigt over Euripides' Medea

En oversigt over Sofokles' Ødipus

En oversigt over Sofokles' Antigone