Rytteriets Parabase

Et første udkast til oversættelsen af parabasen i Rytteriet.